Základní parametry komínu

Celková výška komínu    metrů
Výška nadstřešní části    metrů


Ventilační šachta
Orientační náhled průduchů